Клъстери

Предизвикателство пред ИТ отделите е извличането на максимална производителност при ограничен бюджет. Днес повече от всякога фирмите имат нужда от максимална процесорна мощ, за да работят с десктоп приложенията си, бази данни ERP и други приложения. За работата на много бизнес процеси се изисква употребата на значителни ИТ ресурси и ограничените ИТ бюджети не могат да се справят с непрекъснато нарастващата необходимост от повече мощност.

В търсене на решение много организации избират инвестицията в компютърни клъстери – мрежи от много, евтини десктоп компютри – алтернатива на скъпите сървъри и супер компютри.

Обединяването на компютри в клъстери е техника на свързване на 2 или повече компютъра в мрежа, с цел максимално възползване от паралелната процесорна мощ на тези компютри.

Видове клъстери

EGS Ви предлага следните видове клъстери, които се отличават с различни предимства:

  •  Отказо-устойчиви клъстери (High-availability clusters, HA). Създават се за гарантиране на непрекъсната работа на изчислителна система. Състои се обикновено от две или повече компютърни системи, при срив на една от системите, клъстерът продължава работата си. Позволява се включване на възстановената компютърна система в клъстера без прекратяване работата на клъстера. За изграждането на клъстер е необходимо специфично програмно осигуряване.
  •  Клъстери с балансирано натоварване (Load balancing clusters). Разпределят заявките на един или повече входни възли, като ги препращат за обработка към изчислителните възли. Целта е повишаване на производителността чрез паралелно изчисляване на конкурентни заявки от различни компютърни системи (изчислителни възли). Това води и до повишаване на надеждността на системата.
  •  Високопроизводителни клъстери (High-performance clusters, HPC). Използват се за решаване на специфични изчислителни задачи, например в научните изследвания и моделиране на процеси и явления. Намалява времето за изчисление, разбивайки задачата на паралелно изпълняващи се нишки.

Предимства на клъстерите

Компютърните клъстери имат редица предимства в сравнение със скъпите високо-производителен сървъри и супер компютрите:

  •  Намаляване на разходите: Цената на масовите персонални компютри спада рязко през последните години и този спад води до голямо нарастване на процесорната им мощ и производителност. Днес един нормален десктоп компютър е в пъти по-мощен от първите супер компютри компютри.
  •  Производителност: Паралелната изчислителна мощност на един високо-производителен клъстер може да бъде по-ефективна по отношение на разходите в сравнение с конкурентните решения. Това дава възможност на организациите да получат по висока възвращаемост на инвестициите (ROI) от техния ИТ бюджет.
  •  Подобрена мрежова технология: Постоянното развитие на компютърните клъстери води до подобрение на мрежовите технологии и намаляване на цената на решението.
  •  Скалируемост: Едно от основните предимства на клъстерите е скалируемостта, която предлагат. Докато обикновените сървъри имат фиксирана процесорна мощ, компютърните клъстери може лесно да се разширяват чрез добавяне на допълнителни компютри към мрежата.
  •  Наличност: Когато един сървър се повреди, цялата система спира да работи. Ситуацията е различна при клъстерите – ако един компютър от клъстера се повреди, функциите му се прехвърлят към следващата единица в клъстера. По този начин се гарантира непрекъсната работа на системата/услугата.