Виртуализация

Виртуализационната технология опростява ИТ процесите, така че компаниите могат по-ефективно да използват своята ИТ инфраструктура от сървъри, мрежови технологии и други. Подходът на вируализацията към управлението на ИТ процесите създава виртуални услуги, намиращи се извън физическата ИТ инфраструктура.

Чрез виртуализацията хардуерното управление е напълно отделено от софтуерното. Във виртуалната среда потребителите използват ресурсите все едно са заделени само за тях, като в същото време администраторите имат възможността ефективно да управляват и оптимизират тези ресурси с цел най-доброто обслужване на бизнеса.

Предимства на виртуализацията:

 •  Намаляване на разходите чрез обединяване на сървъри и свързаното с тях намаляване на разходи за хардуер. EGS предлага оптимизирано използване на сървърите на вашата фирма, което ще доведе до по-малко ресурси за управление, намаляване на потребностите от мощност, памет и закупуване на нови ресурси.
 •  Увеличаване на продуктивността.
 •  EGS предлага пълна защита на вашите данни и на приложенията, които са от основно значение за дейността на фирмата Ви.
 •  Виртуализацията дава възможност за бързо имплементиране на нови приложения за вашия бизнес, като намалява времето за въвеждането им в действие от няколко седмици, на няколко минути.
 •  Подобряване качеството на използваните приложения.
 •  Повишена сигурност. EGS предлага интеграция на защитни стени, специално изработени за нуждите на виртуална инфраструктура.

Клъстери

Предизвикателство пред ИТ отделите е извличането на максимална производителност при ограничен бюджет. Днес повече от всякога фирмите имат нужда от максимална процесорна мощ, за да работят с десктоп приложенията си, бази данни ERP и други приложения. За работата на много бизнес процеси се изисква употребата на значителни ИТ ресурси и ограничените ИТ бюджети не могат да се справят с непрекъснато нарастващата необходимост от повече мощност.

В търсене на решение много организации избират инвестицията в компютърни клъстери – мрежи от много, евтини десктоп компютри – алтернатива на скъпите сървъри и супер компютри.

Обединяването на компютри в клъстери е техника на свързване на 2 или повече компютъра в мрежа, с цел максимално възползване от паралелната процесорна мощ на тези компютри.

Видове клъстери

EGS Ви предлага следните видове клъстери, които се отличават с различни предимства:

 •  Отказо-устойчиви клъстери (High-availability clusters, HA). Създават се за гарантиране на непрекъсната работа на изчислителна система. Състои се обикновено от две или повече компютърни системи, при срив на една от системите, клъстерът продължава работата си. Позволява се включване на възстановената компютърна система в клъстера без прекратяване работата на клъстера. За изграждането на клъстер е необходимо специфично програмно осигуряване.
 •  Клъстери с балансирано натоварване (Load balancing clusters). Разпределят заявките на един или повече входни възли, като ги препращат за обработка към изчислителните възли. Целта е повишаване на производителността чрез паралелно изчисляване на конкурентни заявки от различни компютърни системи (изчислителни възли). Това води и до повишаване на надеждността на системата.
 •  Високопроизводителни клъстери (High-performance clusters, HPC). Използват се за решаване на специфични изчислителни задачи, например в научните изследвания и моделиране на процеси и явления. Намалява времето за изчисление, разбивайки задачата на паралелно изпълняващи се нишки.

Предимства на клъстерите

Компютърните клъстери имат редица предимства в сравнение със скъпите високо-производителен сървъри и супер компютрите:

 •  Намаляване на разходите: Цената на масовите персонални компютри спада рязко през последните години и този спад води до голямо нарастване на процесорната им мощ и производителност. Днес един нормален десктоп компютър е в пъти по-мощен от първите супер компютри компютри.
 •  Производителност: Паралелната изчислителна мощност на един високо-производителен клъстер може да бъде по-ефективна по отношение на разходите в сравнение с конкурентните решения. Това дава възможност на организациите да получат по висока възвращаемост на инвестициите (ROI) от техния ИТ бюджет.
 •  Подобрена мрежова технология: Постоянното развитие на компютърните клъстери води до подобрение на мрежовите технологии и намаляване на цената на решението.
 •  Скалируемост: Едно от основните предимства на клъстерите е скалируемостта, която предлагат. Докато обикновените сървъри имат фиксирана процесорна мощ, компютърните клъстери може лесно да се разширяват чрез добавяне на допълнителни компютри към мрежата.
 •  Наличност: Когато един сървър се повреди, цялата система спира да работи. Ситуацията е различна при клъстерите – ако един компютър от клъстера се повреди, функциите му се прехвърлят към следващата единица в клъстера. По този начин се гарантира непрекъсната работа на системата/услугата.

Тънки клиенти

Какво е тънък клиент? – тънкият клиент е малък компютър, който посредством локална мрежа се свързва с терминален сървър, който от своя страна е отговорен за изчислителните функции на системата. Тънките клиенти нямат твърди дискове. Те съхраняват информацията на сигурно място – на сървъра или други отдалечени дискови масиви. Това прави решението, изключително сигурно спрямо десктоп и преносимите компютри. Поради факта, че в тънките клиенти няма движещи се части, те имат много по-дълъг живот и ниски разходи за поддръжка. В допълнение, те консумират и значително по-малко количество електроенергия.

Чрез терминал сървър и тънки клиенти можете да намалите значително разходите си за придобиване и поддържане на компютърна техника.

Характеристики на решението:

 •  Без нужда от инсталация на софтуер за всяко работно място;
 •  Без нужда от твърд диск;
 •  Зареждане на операционна система директно през локалната мрежа;
 •  Директна работа върху сървъра;
 •  Напълно защитени от вируси;
 •  Без нужда от локална поддръжка;
 •  Без нужда от ъпгрейд;
 •  Сигурност за вашите данни чрез единен архив на информацията;
 •  Напълно безшумни (за определени модели);
 •  С понижена консумация на електроенергия;
 •  Стилно работно място, в което работната станция заема малко пространство.

Предимства на решението:

 •  По-евтина начална инвестиция: не се нуждаете от скъпи компютри – само от един сървър и евтини тънки клиенти;
 •  Без нужда от закупуване на софтуер и лицензи за сървъра и за всяко работно място;
 •  Без нужда от скъпо струващи редовни обновявания на софтуера;
 •  Без нужда от закупуване на антивирусни пакети и абонаменти;
 •  По-ниски разходи по време на експлоатация;
 •  Без нужда от локална инсталация на всеки компютър;
 •  Без нужда от локално администриране на всеки компютър;
 •  Без нужда от редовен ъпгрейд на хардуера;
 •  Пестите електроенергия (до 5 пъти по-ниска консумация);
 •  Без нужда от защита от вируси и spyware & adware;
 •  Всичко се управлява и конфигурира централно и отдалечено;
 •  Можете да седнете на който и да е компютър и да работите все едно сте на този на вашето работно място;
 •  Всички компютри са с една и съща версия на софтуера и операционната система;
 •  Можете да работите отдалечено сякаш сте на работното си място (от вкъщи и от всяка точка на света с достъп до интернет);
 •  Надеждност: поради липсата на движещи се елементи тънките клиенти са подходящи за работа в екстремни условия като прашни места и места с повишени вибрации.

Тънките клиенти са подходящи за различни сфери като образование, медицина, финансови и банкови институции, хотели, обществени сгради и други.

Тънки клиенти за хотели:

В днешно време всеки хотел е снабден с телевизор. В 21 век, потребителите не искат да гледат безучастно, те искат дейно да избират своите развлечения, да сърфират в интернет, да проверяват своята електронна поща. Да имат информация за хотела и предлаганите от него услуги докато си лежат в леглото. С тънки клиентите вие можете да предложите на гостите на хотела:

 •  Сайт с разнообразна информация за хотела;
 •  Възможност за резервации през интернет;
 •  Електронни менюта на бар и ресторант придружени със снимки;
 •  Директни съобщения на екрана изпратени от рецепцията;
 •  Използване на модерна и евтина VOIP технология, вместо хотелска телефонна централа;
 •  Достъп до интернет и ТВ от всяка стая през едно и също устройство;
 •  Pay per view филми.

Вашият хотел ще спечели от:

 •  Престиж – всеки се интересува от новите технологии;
 •  Енергия – консумацията е до 5 пъти по-ниска спрямо обикновен телевизор;
 •  Евтини телефонни разговори чрез VOIP технология;
 •  Допълнителни услуги за клиентите (pay per view, интернет, музика и други);
 •  Непрестанно развиващата се технология ще ви предложи допълнителни услуги в близковреме като ERP система за управление на ресурсите, POS системи за вашите бар иресторант, система за управление на заетостта на стаите.

Компютърни мрежи

Комуникационно оборудване

Основа на всяка информационна система е съвременната локална мрежа, която трябва да отговаря на няколко важни параметри като надеждност, висока производителност и сигурност. Това налага един по-обширен поглед при проектирането и изграждането на локалната мрежа както на средни и големи фирми, така и на фирми с няколко компютъра.
EGS изгражда локални мрежи използвайки оборудване на водещи производители като: CISCO Systems, HP и Juniper Networks. Това ни позволява да проектираме и интегрираме, високо производителна, отказоустойчива и сигурна локална мрежа, изцяло съобразена с нуждите на всеки клиент.

Изграждане и внедряване на VPN (IPSec)

При развитието на всяка компания настъпва момент, в който бизнесът и неговите служители имат необходимост от отдалечен достъп до локални ресурси, като e-mail, споделени файлове, счетоводни системи и др. Достъпът до информационните ресурси на фирмата трябва да бъде сигурен и ограничен до упълномощени лица.
EGS предлага разнообразни решения в проектирането и реализирането на свързаност между отделни офиси чрез изграждането на виртуални частни мрежи (VPN), изграждането на криптирани тунели IPSec и организирането на достъпа на отделните потребители и партньори до необходимите ресурси от корпоративната мрежа.