Компютърни мрежи

Комуникационно оборудване

Основа на всяка информационна система е съвременната локална мрежа, която трябва да отговаря на няколко важни параметри като надеждност, висока производителност и сигурност. Това налага един по-обширен поглед при проектирането и изграждането на локалната мрежа както на средни и големи фирми, така и на фирми с няколко компютъра.
EGS изгражда локални мрежи използвайки оборудване на водещи производители като: CISCO Systems, HP и Juniper Networks. Това ни позволява да проектираме и интегрираме, високо производителна, отказоустойчива и сигурна локална мрежа, изцяло съобразена с нуждите на всеки клиент.

Изграждане и внедряване на VPN (IPSec)

При развитието на всяка компания настъпва момент, в който бизнесът и неговите служители имат необходимост от отдалечен достъп до локални ресурси, като e-mail, споделени файлове, счетоводни системи и др. Достъпът до информационните ресурси на фирмата трябва да бъде сигурен и ограничен до упълномощени лица.
EGS предлага разнообразни решения в проектирането и реализирането на свързаност между отделни офиси чрез изграждането на виртуални частни мрежи (VPN), изграждането на криптирани тунели IPSec и организирането на достъпа на отделните потребители и партньори до необходимите ресурси от корпоративната мрежа.